V naši vsakodnevni praksi se soočamo tudi z izzivi medkulturnosti. Da bi bili na tem področju še bolj strokovni in uspešni, se je naša šola vključila v razvojni projekt »Izzivi medkulturnega sobivanja. Krepitev socialnih in državljanskih kompetenc strokovnih delavcev.«

Druga OŠ Slovenj Gradec je tako postala koordinatorska šola za Koroško, z nami sodeluje še 5 vzgojno-izobraževalnih zavodov: OŠ Mislinja, OŠ Muta, OŠ Koroški jeklarji Ravne na Koroškem, Šolski center Slovenj Gradec ter Vzgojno varstveni zavod Slovenj Gradec.

Projekt bo potekal pet let (od septembra 2016 do avgusta 2021), izvajali ga bomo na dveh področjih:

  • izvajanje neposrednih vzgojno-izobraževalnih aktivnosti z otroki priseljencev in njihovimi družinami,
  • usposabljanje strokovnih delavcev za uspešnejše vključevanje otrok priseljencev iz drugih jezikovnih in kulturnih okolij.

Na šoli je zaposlena multiplikatorka, ki bo v skladu s potrebami v okolju v naslednjih petih letih organizirala aktivnosti, kot so: uvajalnica za učence, učenje slovenščine kot drugega jezika, nadaljevalni tečaj slovenščine, podpora pri učenju, učenje slovenščine za starše otrok priseljencev, počitniške aktivnosti in prostovoljstvo z učenci priseljenci, medkulturne delavnice, soočanje s predsodki, medkulturno druženje, šolske (med-kulturne) prireditve, sodelovanje s starši otrok priseljencev in lokalnim okoljem.

Hkrati bodo strokovni delavci naše in sodelujočih šol deležni izobraževanj (strokovni posveti, lokalni posveti, e-izobraževanje) in izmenjavanj primerov dobre prakse, didaktičnih materialov, gradiv in strategij dela z učenci priseljenci. Z ustvarjanjem in krepitvijo socialnih in državljanskih kompetenc učiteljev bomo posredno prispevali k celostni integraciji učencev priseljencev na socialnem, jezikovnem, učnem in medkulturnem področju.

(Skupno 89 obiskov, današnjih obiskov 1)