Uporaba anket kot orodje za pridobivanje podatkov pri empiričnih preiskavah je zelo priljubljena. Je pa za neveščega izdelovalca anket lahko zelo zahteven projekt, kako sestaviti dobro anketo brez napak. Najslabše kar se nam namreč lahko zgodi je, da pripravimo zelo pomanjkljivo anketo, kar je lahko zelo nerodno. Anketo bodo namreč v roke dobili naši anketiranci in v kolikor ima anketa napake, je niti ne bodo želeli izpolnjevati. Da ne pomislimo, da smo si pri anketirancih ustvarili tudi slabo mnenje o nas.

Pa si poglejmo nekaj najbolj tipičnih napak, ki se jim je dobro izogniti:

  1. Neustrezni odgovori

Pri oblikovanju anket je pametno uporabiti zaprte tipe vprašanj, ker si s tem zelo olajšamo korak obdelave dobljenih rezultatov anketiranja. Težava pri zaprtih vprašanjih pa je, da moramo predvideti vse možne odgovore na zastavljeno vprašanje.

Primer: 

Kolikokrat na mesec kolesariš? 

a) 1-krat

b) 2-krat

Takšno anketno vprašanje je seveda zelo pomankljivo. Kako naj na to vprašanje odgovorijo tisti, ki radi pogosteje kolesarijo? Kako naj na to vprašanje odgovorijo tisti, ki sploh ne kolesarijo? Tudi takšne anketirance imamo.

Kako torej pravilno oblikovati takšno vprašanje?

Primer pravilno oblikovanega anketnega vprašanja:

Kolikokrat na mesec povprečno kolesariš? V mislih imej zgolj mesece, ki so primerni za kolesarjenje.

a) ne kolesarim

b) 1-krat

c) 2-krat

č) 3-krat

d) 4-krat

e) 5 ali večkrat

Če naše vprašanje nikakor ne omogoča navedbo vseh možnih odgovorov oz. bi le teh bilo preveč za anketno vprašanje, potem moramo oblikovati odprti tip vprašanja (kjer pustimo prazno polje, da anketiranec vnese poljuben odgovor). Še boljša je uporaba polodprtega vprašanja.

Primer polodprtega vprašanja:

Katero čokolado najraje ješ:

a) Milko

b) Gorenjko

c) Berryshka

č) Lindt

d) Toblerone

e) drugo, katero: ______________

2. V vprašanju uporabljamo dve trditvi

Pogosto se zgodi, da nevede v vprašanju navedemo dve trditvi, ki sta lahko izključujoči.

Primer:

Rad se ukvarjam s športom in hodim v gore?

a) Da

b) Ne

Poznam kar nekaj športnih navdušencev, ki hoje v gore ne marajo. Kako naj odgovorijo na takšno vprašanje? Žal je potrebno zastaviti dva ločena vprašanja, v kolikor nas oboje zanima.

3. Slovnične napake, sleng in šumniki

Paziti moramo na pravilno rabo knjižnega jezika ne glede na to, da bodo anketiranci naše ankete naši sovrstniki. Uporaba slenga bi bila v anketi dovoljena le, če bi bila naša tema raziskovanje slengovskih izrazov.

Zelo hitro pa se nam prikrade tudi slovnična napaka, npr. Kateri šport treneraš? Pravilno je seveda: Kateri šport treniraš?

Nedopustno je izpuščanje kljukic nad šumniki, kar je zelo moderno pri mladih. Paziti je potrebno tudi na rabo vejice in druga slovnična pravila (uporaba s/z, …).

4. Netočno postavljeno vprašanje

Neuki sestavljalci anketnih vprašanj pozabljajo, da njihovi anketiranci nimajo enakega pogleda na tematiko raziskovanja in postavljajo netočna vprašanja.

Primer: 

Ali misliš, da si zasvojen s spletnimi igrami?

a) da

b) ne

Pojem zasvojenosti si vsak, ki se s tem področjem ne ukvarja oz. z njim ni seznanjen, predstavlja po svoje. Tako lahko nekdo, ki spletne igre igra vsak dan po par ur na to vprašanje odgovori z NE, drugi, ki igra spletne igre parkrat na mesec, pa bi lahko odgovoril z DA.

Primer bolj smiselno postavljenega vprašanja:

Kolikokrat na teden v povprečju igraš spletne igre?

a) ne igram spletnih iger

b) do 1 ure na teden

c) od 1 do 2 uri na teden

č) od 2 do 5 ur na teden

d) od 5 do 10 ur na teden

e) 10 ali več ur na teden

5. Napačna vprašanja

Lahko se nam celo zgodi, da za našo raziskavo ne uporabimo pravilnih vprašanj in z njimi dejansko ne raziščemo našega cilja raziskovalne naloge.

Primer:

Raziskati želimo, ali je šport pomemben v življenju. V ta namen pripravimo anketo, v kateri anketirance sprašujemo, če se jim šport zdi pomemben. Na ta način ne bomo raziskali, če je šport v življenju resnično pomemben ali ni. Dobili bomo zgolj mnenja ljudi o tem. V kolikor bi radi raziskali pomembnost športa v življenju, bi morali anketirance spraševati o dokazih pomembnosti športa, npr. vprašanj kot so, razvrsti po pomembnosti naslednje dejavnosti: kultura, politika, šport, gospodarstvo, … Na podlagi takšnih vprašanj bi na koncu lahko sklepali, ali je šport dejansko pomemben v življenju ali so bolj pomembne druge stvari …

Želimo vam uspešno oblikovanje vaše ankete,
učitelji matematike

(Skupno 209 obiskov, današnjih obiskov 1)