Spoštovani učenci in starši!

Meseca maja bodo učitelji pričeli z ocenjevanjem, v skladu s sklepom MIZŠ, ki velja od 17. 4. 2020. Pri tem nam bo kot vedno prvo vodilo, da delamo v korist otrok, naših učencev. Nekaj poudarkov iz sklepa bi rada izpostavila tukaj:

  • Če imajo učenci dovolj ocen v drugem ocenjevalnem obdobju, jih po nepotrebnem ne bomo ocenjevali, ampak bomo pri zaključevanju izhajali iz ocen, ki so jih že pridobili.
  • Upoštevali bomo različne možnosti učencev glede dostopa do dela na daljavo, podpore staršev in zdravstvenega stanja.
  • Učencem, ki so se redno javljali, so učitelji sproti podajali povratne informacije, ki so lahko vodilo za izboljšanje znanja in s tem za boljšo oceno. Mnogi so standarde že zadovoljivo dosegli.
  • Če bomo strokovno presodili, da učenec nima zadostnega znanja, predvsem s poudarkom na prvih dveh tretjinah tega šolskega leta (npr. v prvem polletju negativen, sedaj se ne odziva oz. je izjemno neuspešen …), lahko opravlja predmetni, popravni izpit (3. VIO) oz.  ponavlja razred.
  • Še naprej bomo pripravljali čim bolj nazorna gradiva in navodila za delo ter se trudili, da se nam bodo učenci odzivali, da bodo na različne načine dokazovali, kaj in kako so se naučili.

V primeru težav se obrnite na razrednika, stopite v stik z učiteljem, ki otroka poučuje, povežite se s svetovalno službo … Naši elektronski naslovi so navedeni na spletni strani šole.

Prepričana sem, da bomo skupaj napravili kar največ za to, da to zahtevno šolsko leto uspešno pripeljemo do konca.

Starši, ob vaši podpori, učenci, ob vaši zagnanosti, in učitelji, ob iskreni skrbi za dobrobit otrok, nam bo uspelo!

Ostanite zdravi in ostanite doma.

Nada Duler, ravnateljica

(Skupno 15 obiskov, današnjih obiskov 1)