Spoštovani starši!

Bliža se čas vpisa šolskih novincev v 1. razred.

Vpis na Drugi osnovni šoli Slovenj Gradec in podružnici Pameče-Troblje bo potekal v času od 9. do 12. februarja 2021. Starši otrok našega šolskega okoliša boste  o dnevu, uri in načinu vpisa obveščeni z vabilom po pošti.

Pogoji za vpis

Starši boste  v 1. razred osnovne šole vpisali otroke, ki bodo v koledarskem letu, v katerem bodo začeli obiskovati šolo, dopolnili starost 6 let. To so otroci rojeni leta 2015.

Šolski okoliš

Starši vpišete otroka v šolo v šolskem okolišu, kjer otrok stalno ali začasno prebiva. V šolo izven vašega šolskega okoliša, lahko starši vpišete otroka, če ta šola s tem soglaša.

V primeru, da starši želite otroka vpisati na šolo (v drugem šolskem okolišu), otrok pa sodi v naš šolski okoliš:

  • obvezno vpišete otroka pri nas,
  • na izbrano šolo (najkasneje v 14 dneh po izteku roka za vpis) naslovite pisno vlogo, v kateri navedite razloge za prešolanje.

Enak postopek velja za starše, ki želite prepisati otroka v našo šolo in ne živite v našem šolskem okolišu. O soglasju k prepisu se medsebojno dogovorita matična šola in šola, kamor želite vpisati otroka.

Za vse dodatne informacije glede vpisa, pišite na e- naslov: simona.levc@druga-os.si, ali pokličite na tel. št: 02 88399 58.

Upamo in želimo si, da bomo lahko vpis izpeljali  v živo, v prisotnosti otroka in enega od staršev, prosimo pa, da do dneva vpisa sledite morebitnim spremembam na spletni strani šole.

Veselimo se srečanja z vami.

Simona Levc,                                                                              Nada Duler,

svetovalna delavka                                                                     ravnateljica

(Skupno 53 obiskov, današnjih obiskov 1)