Druga osnovna šola v tem šolskem letu nadaljuje z mednarodnim projektom z naslovom Ambasadorji zdravja. Projekt se izvaja v okviru programa Erasmus+ in bo predvidoma trajal dve leti. V projekt so vključene po ena šola iz naslednjih držav: Švedska, ki je nosilka projekta, in partnerske šole: Avstrija, Španija, Reunion in Slovenija.

Erasmus+ je program Evropske Unije, ki podpira sodelovanje na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa. V okviru programa KA2 bomo udeleženci (strokovni delavci in učenci) izmenjavali izkušnje in primere dobre prakse na področju fizičnega in duševnega zdravja. Skozi mobilnost bomo spoznavali vključene države in njihovo kulturo ter spodbujali mednarodni in medkulturni dialog.

Glavni cilj projekta Ambasadorji zdravja je izboljšati življenjski slog vseh udeleženih, prepoznati pomanjkljivosti na tem področju in s pomočjo izbranih ambasadorjev zdravja uzavestiti pomen spodbudnega učnega in delovnega okolja. Osredotočili se bomo na naslednja področja:

  • zdrava prehrana;
  • gibanje in rekreacija;
  • obvladovanje stresa in pomen sproščanja;
  • medosebni odnosi;
  • spodbudno učno in delovno okolje.

Vzgoja za zdravje je eden izmed ključnih elementov za bolj zdrav in kakovostnejši življenjski slog ter spodbudno in varno učno in delovno okolje. S projektom želimo spodbuditi udeležence, da skozi vseživljenjsko učenje samoiniciativno stremijo k doseganju navedenih ciljev. Z aktivnim (mednarodnim) sodelovanjem v projektu bodo učenci bolj motivirani za izboljšanje svojih življenjskih navad in učnih rezultatov.

Spoznanja projekta bomo širili tudi s pomočjo portala eTwinning.

Vodji projekta Alenka Pongrac, Janja Vasiljevič

(Skupno 37 obiskov, današnjih obiskov 1)