Spoštovani starši in učenci!

V Uradnem listu RS št. 22/22 z dne 19. 2. 2022 je objavljen Odlok o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19. Odlok začne veljati v ponedeljek, 21. 2. 2022.  Za področje VIZ so poglavitne naslednje novosti:
 • na področju VIZ se opušča ugotavljanje izpolnjevanja PCT;
 • ukinja se samotestiranje v šolah, tako za zaposlene kot tudi za učence.
Še vedno pa so potrebni :
 • ukrepi v zvezi s higieno (umivanje rok, razkuževanje in zračenje prostorov). Ob vstopu v šolo je potrebno obvezno razkuževanje rok z razkužilom;
 • uporaba zaščitne maske tipa II ali IIR, maske tipa FFP2 ali maske tipa FFP3, v vseh prostorih, kjer se izvaja pouk (razen izjem) in v prostorih, kjer ni možno zagotoviti 1,5 m razdalje.
Bolj podrobno je zapisano v okrožnici, ki je priloga tega dokumenta. Kljub ukinitvi samotestiranja v šoli pa vas prosimo, da samotestiranje opravite doma, če pri otroku opazite znake okužbe. Če je test pozitiven, o tem obvestite osebnega zdravnika in šolo. Tudi šola bo v primeru suma na okužbo postopala po navodilih NIJZ:
 • V primeru, če gre za sum okužbe (vročina, bolečine v grlu …) pri učencu, šola  obvesti starše.
 • Učenec počaka starše v izolaciji.
 • Učenec in zaposleni, ki je v stiku z njim, naj upoštevata vse preventivne ukrepe (maska, medosebna razdalja, higiena rok itd.).
 • Učenec naj uporablja samo določene sanitarije in umivalnik, ki naj ga v tem času ne uporablja nihče drug.
 • Starši učenca se posvetujejo z izbranim osebnim zdravnikom otroka.
 • Če zdravnik napoti učenca na testiranje in je izvid testa negativen, ukrepi znotraj VIZ niso potrebni.
 • Če zdravnik napoti učenca na testiranje in je izvid testa pozitiven, ta dobi navodila za zdravljenje in izolacijo od izbranega zdravnika. Starši o pozitivnem izvidu obvestijo šolo, ki ravna po nadaljnjih navodilih NIJZ.
Lep pozdrav Helena Gaberšek, ravnateljica
(Skupno 16 obiskov, današnjih obiskov 1)