Na šoli smo pričeli v šolskem letu 2013/2014 s projektom eTwinning. Na temo Za čisto naravo ločujmo odpadke (For clean nature – separate waste) sodelujemo z Zakladno škoal Sibirska iz Prešova na Slovaškem in osnovno šolo iz Dolenjskih Toplic iz Slovenije. 

eTwinning je akcija programa Vseživljenjsko učenje, ki jo usklajuje Evropsko šolsko omrežje v imenu Evropske komisije. Namenjena je podpori in spodbujanju uporabe sodobnih informacijsko komunikacijskih tehnologij (IKT) v izobraževanju na ravni vrtcev, osnovnih in srednjih šol.

 

Cilji eTwinninga so:

›izkustveno učenje›,

›odpiranje evropske dimenzije v šoli,›
›vpeljava IKT v pouk,›
›spoznavanje tujega šolskega sistema,›
›sodelovanje s kolegi na šoli.

(Skupno 32 obiskov, današnjih obiskov 1)