SVET STARŠEV

Svet staršev je posvetovalni organ ravnateljice in UZ. Sestavljajo ga predstavniki, izvoljeni na roditeljskih sestankih. V šolskem letu 2023/24 bo obravnaval naslednje vsebine:

  • analizo učno-vzgojnega dela in dajanje pripomb za obogatitev in izboljšanje le-tega;
  • razpravljal bo o delovnem načrtu šole;
  • poseben poudarek bo dal reševanju vzgojne problematike, varnosti šolarjev in osveščanju staršev na področju vzgoje in prometne varnosti;
  • člani bodo poročali o delu na roditeljskih sestankih in prenašali mnenja, stališča in smernice za nadaljnje delo na druge starše;
  • sodeloval pri evalvaciji Vzgojnega načrta šole in pri ugotavljanju zadovoljstva z delom na šoli;
  • sodeloval pri potrditvi izbora učbenikov in delovnih zvezkov za šolsko leto 2023/24.

Svet staršev se bo sestal vsaj trikrat letno.

Predsednik: g. David Pogorevc, namestnica: ga Natalija Urbancl.

Člani

RAZRED IME IN PRIIMEK STARŠA E-NASLOV
1. A Vesna Podpečan vesna.podpecan@spotur.si
1. B Petra Pirkmajer petra.pirkmajer@gmail.com
1. C Tina Kašnik kasnik.tina@gmail.com
2. A Mirjam Šteharnik mirjamsteharnik@gmail.com
2. B Sabina Mlinšek sabinamlinsek89@gmail.com
2. C Jolanda Razbornik jolaandaa92@gmail.com
3. A Viktorija Zanoškar viktorija.zanoskar@gmail.com
3. B Daša Pungeršek pungersek.dasa@gmail.com
3. C Natalija Kadiš natalijakadis@gmail.com
4. A Uroš Brunčič uros.bruncic@gmail.com
4. B Marko Pritržnik m.pritrznik@gmail.com
4. C Polona Tertinek polonaskorjanc@gmail.com
4.D Alja Prevalnik alja.napecnik@gmail.com
5. A Kristina Slatinek kristina.slatinek@gmail.com
5. B Majda Grobelnik majda.kobolt@gmail.com
5. C Marija Štrigl Javornik   mancaj@gmail.com    
6. A Boštjan Repnik bostjan.repnik@gov-is.si
6. B Suzana Kašnik suzana.kasnik@gmail.com
6. C Natalija Urbancl natalija.urbancl@gmail.com
6. D Metka Verovnik Pavše m.verovnik@yahoo.com
7. A Nikolina Klemen nikolina.klemen22@gmail.com
7. B Nina Plestenjak nina.plestenjak@gmail.com
7. C Mateja Iskrač Pogač m.iskra7@gmail.com
8. A David Pogorevc david.pogorevc@gmail.com
8. B Katja Košak katikosak@gmail.com
8. C Dragana Lazić draganalazi.30@gmail.com
9. A Veronika Zupanc veronika.zupanc@gmail.com
9. B Blaž Kamnik kamnikaza@gmail.com
9. C Martin Gornjec martin.gornjec@bshg.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Skupno 1.017 obiskov, današnjih obiskov 1)