Na šoli obstaja učbeniški sklad, ki učencem od 2. do 9. razreda nudi možnost brezplačne izposoje učbenikov za redni pouk. Stroške izposojevalnine krije ministrstvo. Učenci prvih, drugih in tretjih razredov dobijo s strani ministrstva brezplačne delovne zvezke, Mestna občina Slovenj Gradec pa je zagotovila brezplačne zvezke za vse učence od 1. do 3. razreda.

V primeru poškodovanja ali izgube učbenika učenec krije stroške v skladu s Pravilnikom o učbeniškem skladu, ki v 10. členu določa naslednje:

  • Uporabnik je dolžan plačati odškodnino, če vrne poškodovan ali uničen učbenik ali ga ne vrne.
  • Višina odškodnine se določi na podlagi nabavne cene in starosti učbenika, ki je bil izposojen. Ob koncu prvega leta uporabe učbenika višina odškodnine ne sme presegati nabavne cene učbenika. Ob koncu drugega leta uporabe učbenika višina odškodnine ne sme presegati dveh tretjin nabavne cene učbenika. Po tretjem letu uporabe učbenika odškodnina ne sme presegati ene tretjine cene učbenika.
  • Višino odškodnine določi ravnatelj na predlog upravljavca sklada.
(Skupno 315 obiskov, današnjih obiskov 1)