NAVODILA ZA SPLETNO PRIJAVO NA IZBIRNE PREDMETE (klikni tukaj za ogled)

V šolskem letu 2023/24 bodo neobvezni izbirni predmeti na voljo vsem četro-, peto- in šestošolcem.

KAJ SO NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI?

Predstavljajo razširjeni del programa OŠ, pri katerem lahko učenci po svojih željah, zanimanjih in zmožnostih izberejo določne predmete iz nabora, ki je predpisan. Izbirajo lahko med naslednjimi predmeti:

  • Drugi tuj jezik (nemščina) – 2 uri tedensko
  • Računalništvo – 1 ura tedensko
  • Šport – 1 ura tedensko
  • Umetnost – 1 ura tedensko
  • Tehnika – 1 ura tedensko

Učenec lahko izbere največ 2 uri neobveznih izbirnih predmetov tedensko ali 1 uro ali pa predmeta sploh ne izbere.

Tukaj pa najdete video predstavitev NIP (klikni za ogled videa).

IZVAJANJE POUKA NEOBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV

Pouk se bo izvajal pred poukom obveznih predmetov ali po njem, torej 0., 6.  ali 7. učno uro. Čeprav gre za neobvezni izbirni predmet, ga bo moral učenec redno obiskovati do konca šolskega leta in bo pri njem tudi ocenjen z ocenami od 1 do 5. Zaključne ocene predmeta bodo vpisane v spričevalo. Po enem letu obiskovanja neobveznega izbirnega predmeta lahko učenci predmet prenehajo obiskovati ali pa z njim nadaljujejo naslednje šolsko leto in še nadgradijo svoje znanje.

OBLIKOVANJE SKUPIN

Skupine učencev za NIP se oblikujejo za vsako šolsko leto posebej. Pouk NIP se bo izvajal, če bo na matični šoli zanj prijavljeno najmanj 12 učencev, na podružnici pa 8. Po normativu, ki je predpisan, lahko za šolsko leto 2023/24 na centralni šoli  pouk NIP izvajamo največ v sedmih skupinah, na podružnici pa največ v treh.

ZAMENJAVA IZBIRNEGA PREDMETA ALI ODJAVA

Zamenjava je možna samo na začetku šolskega leta, če bo v novo izbrani skupini še prostor ali če odjava od predmeta ne podre že oblikovane skupine.

PRIJAVE

Do 24. maja za naslednje šolsko leto.

VSEBINE POSAMEZNIH PREDMETOV

NEMŠČINA

RAČUNALNIŠTVO

ŠPORT

UMETNOST

TEHNIKA

(Skupno 5.228 obiskov, današnjih obiskov 1)