Naše redno delo pri pouku spremljajo različni projekti.

Projekt/DEJAVNOST Kratek opis Vodja
Mednarodni projekt ZDRAVA ŠOLA Predstavlja eno temeljnih načel delovanja naše šole. Skrbimo za zdrav in uravnotežen telesni, duševni in čustveni razvoj naših učencev in delavcev šole. Nada Duler
Mednarodni projekt FIT Slovenija Smo šola, ki spodbuja šport že od najmlajših naprej. Katja Uršič
Šolska shema sadja in zelenjave Ponudimo sadež ali zelenjavo ob obroku. Helena Sovec
Čebelarstvo na centralni šoli in podružnici Člani čebelarskega krožka bodo svoje znanje nadgrajevali v čebelnjaku. Nataša Kavšak in Zvonka Bricman; Vesna Vinarnik in Emil Žuman
Rastem s knjigo Nadaljevali bomo projekt podarimo knjigo vsakemu sedmošolcu. Nada Žunec
Pravljična torbica Motiviranje za branje kvalitetne otroške literature. Nada Žunec
Bralna noč/bralni večer Motiviranje za več branja, navjanje na samostojnost. Nada Žunec
Spodbujanje branja pri najmlajših Bralni vlak, čebelnjak ali baloni – z branjem v 1. triadi nadaljujemo tudi po osvojeni bralni nalepki Nada Žunec in učiteljice 1. triade
Pišem z roko Ohranimo kulturo pisanja z roko Janja Šerbinek
Poskus Razširjeni program Nadgradnja zdravega življenjskega sloga iz prejšnjih let in nadgraditev z novimi dejavnostmi s področja gibanja, zdrave prehrane, zdravja in varnosti Helena Gaberšek In tim učiteljev
Erasmus+ K2 Ambasadorji zdravja Zaključek dveletnega uspešnega projekta v sodelovanj s šolami iz Švedske, Avstrije, Španije in francoskega Reuiona. Alenka Pongrac
eTwinning in mednarodno sodelovanje

S pomočjo IKT-tehnologije se bodo učenci od 1. do 9. razreda povezali s šolami iz Evrope in sodelovali pri izbranem projektu.

Na t.i. senčenje bomo povabili različne evropske šole in jim predstavili sistem dela na napši šoli.

Katja Jenko
Projekti, povezani s prometno varnostjo: Pešbus, Aktivno v šolo, Varno v prometu, Otroci za večjo varnost v prometu, Varno v vrtec in šolo – začetek šole Izvajali bomo pet akcij trajnostne mobilnosti, delavnice in druge dogodke v povezavi s policisti, PP Slovenj Gradec, Mo Slovenj Gradec in različnimi društvi. Maja Klugler
Neverjetna leta Program vodenja razreda za učitelje. Veronika Gnamuš In Nives Kodrun
Projekt Krokus Na primeren način seznaniti mlade s holokavstom ter jih ozaveščati o nevarnostih rasizma in diskriminacije. Irena Gaber
Pozdrav ptic miru Razvijanje socialnih veščin v skladu z EU kompetencami za strpno sobivanje in oblikovanje kulturnega dialoga, razvijanje državljanskih kompetenc, spodbujanje pozitivnih misli in optimističnega ravnanja. Saša Keserin, Boža Božena Lesjak
Projekti šola sobivanja Boljši medsebojni odnosi, zdravo življenje, zavedanje o pomenu trajnostne energije in spoštovanje narave. Zala Cokan in 33 učiteljev
Varno in spodbudno učno okolje Razvojna naloga v sodelovanju z ZRSŠ. Helena Gaberšek
Vključujoča šola – vključujoč fizični prostor Razvojna naloga v sodelovanju z ZRSŠ. Marta Rubin
Projekt KO-DI-RAM Digitalne kompetence in računalniško mišljenje. Timotej Žohar
Projekt Digitrajni učitelj Izboljšanje digitalnih kompetenc, kompetenc za trajnostni razvoj in finančne pismenosti pri učiteljih, da bodo lažje poučevali nove generacije (če bo sodelovalo 60 % strokovnih delavcev). Timotej Žohar

 

(Skupno 834 obiskov, današnjih obiskov 1)