SVET STARŠEV

Za organizirano uresničevanje interesov staršev deluje v šoli Svet staršev. Svet
staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku. Ta predstavnik skrbi za pretok informacij na relaciji Svet staršev – razredni oddelek in obratno.

 

STROKOVNI SVET

Je strokovni posvetovalni organ vodstva šole. Sestaja se po potrebi na predlog ravnateljice in obravnava vprašanja, pomembna za kvalitetno delo šole.

 

SVET STARŠEV

Svet staršev je posvetovalni organ ravnateljice in UZ. Sestavljajo ga predstavniki, izvoljeni na roditeljskih sestankih.

(Skupno 587 obiskov, današnjih obiskov 1)