Naša šola je ena od 130-ih šol, ki so vključene v poskus spremembe razširjenega programa (RAP). Je nadaljevanje prejšnjega uspešnega projekta Zdrav življenjski slog in njegova nadgradnja z naslovom Gibanje za zdravje in dobro telesno in duševno počutje. Z njimi bomo pokrili tri področja:

  • Gibanje in zdravje,
  • Hrana in prehranjevanje,
  • Zdravje in varnost.

Cilji, ki jim sledimo v razširjenem programu:

  • zagotoviti spodbudno učno okolje,
  • omogočiti pridobivanje znanj in razvoj spretnosti, ki so pomembne za ohranjanje zdravja in dobro počutje,
  • vplivati na razumevanje o zdravem in varnem okolju, pomenu vsakodnevnega gibanja ter zdravi in uravnoteženi prehrani,
  • oblikovati in razvijati pozitivna stališča, navade in načine ravnanja,
  • spodbujati učence k samostojni izbiri dejavnosti, oblikovanju lastnega programa in spremljanju napredka (samovrednotenju) ter vseživljenjskega učenja in trajnostnega razvoja.

Večino ur RAP-a bomo izvajali v okviru interesnih dejavnosti in so tam tudi predstavljene.

Vodja projekta je Helena Gaberšek, v ožjem timu pa še Žiga Kus (Eva Kodrnja), Marta Rubin, Katja Uršič, Saša Keserin in Metka Čas.

INTERESNA DEJAVNOST MENTOR RAZRED
1.      sklop: Gibanje in zdravje
Gibanje za dobro počutje Eva Tretjak 1.-9. razred
Gibanje za izboljšanje gibalnih sposobnosti
Korektivna vadba
Ustvarjanje z gibanjem
2.     sklop: Hrana in prehranjevanje
Čist in urejen sem zdrav razredniki 1.-9. razred
Bonton pri malici in kosilu razredniki 1.-9. razred
Uravnotežen jedilnik razredniki 1.-9. razred
3.     sklop: Zdravje in varnost
Timska harmonija in sproščanje Katja Uršič 4.-9. razred, centralna šola
Gibanje za zdravje Branka Strmčnik 4.-6. razred, podružnica
Gibalne dejavnosti Vesna Vinarnik 1.-3. razred, podružnica
Čebelarski krožek Nataša Kavšak 1.-5. razred
Koristi kemije v življenju Petra Račnik 7.-9. razred
Varno v prometu Irena Rihtarič 7. razred
Preprečevanje odvisnosti razredniki 1.-9. razred
Preprečevanje različnih oblik nasilja razredniki 1.-9. razred
Prosti čas preživljam zdravo razredniki 1.-9. razred
Pazi nase in na druge razredniki 1.-9. razred
Peš v šolo – s kolesom, skirojem Maja Kruhek 1.-3. razred
Varno na splet Timotej Žohar 4.-9. razred

 

(Skupno 462 obiskov, današnjih obiskov 1)