ŠOLSKI (DOBRODELNI) SKLAD

V skladu s 135. členom ZOFVI ima šola organiziran šolski sklad za pomoč učencem.

Šolski sklad predstavlja pomemben vir denarja, ki ga šola namenja za posodabljanje učnih pripomočkov in opreme, za izboljšanje kakovosti pouka in za interesne dejavnosti naših šolarjev, saj sredstva, ki jih namenjata šoli državna in občinska blagajna, zadostujejo za izvedbo najosnovnejše šolske dejavnosti.

S pomočjo šolskega sklada skušamo izboljšati pogoje za izobraževanje naših otrok, otrokom skušamo omogočiti več kot samo najnujnejše in želimo jim pomagati na vseh področjih tekom celotnega obdobja izobraževanja.

Prav tako s pomočjo šolskega sklada pomagamo mnogim družinam v stiski in omogočamo vsem otrokom, da se lahko udeležujejo taborov in šol v naravi.
Skupaj se trudimo, da bi imeli vsi naši učenci optimalne pogoje za uspeh in osebno rast.

V šolski sklad pridobivamo sredstva tudi s pomočjo donatorjev, sponzorjev, organizacije dobrodelnih koncertov, donacij, s prodajo na šoli izdelanih voščilnic, nakita itd. Če lahko kakor koli pomagate, bomo veseli vaše pomoči. Prispevke lahko nakažete na račun: 01312-6030679756, sklic 00290 – za šolski sklad.

Vsem se zahvaljujemo za pomoč in sodelovanje.

(Skupno 473 obiskov, današnjih obiskov 2)