1. Šolska knjižnica na Drugi osnovni šoli Slovenj Gradec deluje že vse od njenega začetka (1992). Namenjena je podpiranju vzgojno-izobraževalnega  procesa ter potrebam učencev in delavcev šole. Član knjižnice je vsak učenec od vpisa do zaključka šolanja. Knjižnica članom nudi prostor za učenje, knjige in revije za izposojo ter uporabo drugih informacijskih virov za doseganje vzgojno-izobraževalnih ciljev ter za zadovoljevanje interesnih področij posameznika.

2. Gradivo si lahko učenci izposojajo vsak dan od ponedeljka do petka, in sicer od 7.45 do 8.20 in od 10.00 do 13.30 (v času Covid-a je urnik izposoje prilagojen).

3. Knjige si uporabniki izposodijo za največ 15 dni, z možnostjo podaljšanja. Gradiva za bralno značko in domače branje ne podaljšujemo. Referenčno gradivo (enciklopedije, leksikoni …) je možno uporabljati v čitalnici šolske knjižnice.

4. Knjižnica je zaprta, kadar v njej potekajo pouk ali druge dejavnosti oz. kadar je knjižničarka odsotna zaradi izobraževanja, šolskih sestankov, bolezni …

Šolska knjižničarka: Nada Žunec, viš. knjižn.

Telefon: 02 88 39 950

ebelice

 

(Skupno 128 obiskov, današnjih obiskov 1)