Projekt Zdrave šole poteka na šoli že od ustanovitve.

Naša šola je vključena v EVROPSKO MREŽO ZDRAVIH ŠOL (THE EUROPEAN NETWORK OF HEALTH PROMOTING SCHOOLS), ki je prvi skupni projekt treh evropskih organizacij:

 • KOMISIJE EVROPSKIH REGIJ – COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES
 • SVETOVNE ZDRAVSTVENE ORGANIZACIJE EVROPE – WORLD HEALTH ORGANIZATION EUROPE
 • SVETA EVROPE – COUNCIL OF EUROPE

Naše osnovno vodilo je izboljšati in promovirati zdravje v šolskem okolju in ustvariti ustrezne pogoje za ustvarjalno delo in osebnostni razvoj učencev in učiteljev. Ideje projekta se trudimo prenašati še na druge slovenske osnovne in srednje šole. Do sedaj se nam je pridružilo že 52 % vseh slovenskih šol in dijaških domov.

Teme, ki jim bomo namenili posebno pozornost:

 • V okviru celoletne teme, ki jo je predlagal NIJZ RS: Duševno zdravje, se bomo trudili ohranjati to vrsto zdravja, saj je ključnega pomena za dolgo in zdravo življenje.
 • Za zdravstveno preventivo bomo skrbeli z organiziranjem rednih zdravstvenih sistematskih pregledov v 3., 5., in 8. razredu s sodelovanjem z ZD Slovenj Gradec ter z organiziranjem zobozdravstvenih preventivnih pregledov za vse učence naše šole in z želiranjem za učence od 1. do 5. razreda v sodelovanju s šolsko zobozdravstveno ordinacijo.
 • Cilji projekta Zdrave šole se skladajo s cilji projektov SHEMA ŠOLSKEGA SADJA IN ZELENJAVE, ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG.
 • Izvajali bomo celoletni preventivni program za preprečevanje zasvojenosti, razvijali zdrave navade, strpnost do drugačnih in drugače mislečih (razgovori, predavanja, gledališke predstave). Sodelovali bomo z različnimi institucijami, ki se ukvarjajo s preventivo: CSD Slovenj Gradec, ZD Slovenj Gradec, Srednjo strokovno zdravstveno šolo Slovenj Gradec, MO Slovenj Gradec, NIJZ RS Ljubljana, NIJZ OE Ravne na Koroškem, Društvom invalidov Slovenj Gradec …
 • Skrbeli bomo za čustveno in duševno zdravje otrok in vseh zaposlenih na šoli (delavnice Zdrave šole, delavnice za preprečevanje medvrstniškega nasilja za učence 3. razredov, delavnice čustvenega in duševnega zdravja za učence 8. in 9. razredov, predavanja, izobraževanja …).
 • Spodbujali bomo razvijanje samostojnosti in lastne odgovornosti, in sicer s ČRTO ZAUPANJA, s samostojnim pisanjem domačih nalog, razvijanjem veščin za samostojno šolsko delo, z reševanjem konfliktnih situacij s pomočjo restitucije in mediacije.

 

V letošnjem delovnem programu si bomo poleg stalnih zastavili še naslednje prednostne naloge:

 • Trudili se bomo dobro sodelovati s starši na srečanjih, na govorilnih in pogovornih urah ter na predavanjih. Konstruktivno bomo reševali težave, pozitivno vrednotili skupen napredek otroka in vseh vključenih v proces vzgoje in izobraževanja.
 • V okviru FIT Slovenija bomo otroke spodbujali in jih navajali na zdrav življenjski slog (peš v šolo, dan brez televizije in računalnika, teden mobilnosti …).
 • Celo šolsko leto bomo upoštevali bonton.
 • Gibalno neaktivne učence bomo spodbujali k dodatnim uram športa.

 

Vodja projekta je Nives Kodrun.

(Skupno 35 obiskov, današnjih obiskov 1)