Ponosni smo, da je projekt Our New Technology Classroom  pod vodstvom mentorice ge. Katje Jenko nagrajen z oznako kakovosti.

Projekt Our New Technology Classroom je primer dobre prakse sodelovalnega dela na daljavo mednarodno mešanih ekip učencev. Projekt je učence spodbudil k raziskovanju sodobne tehnologije, učenju tujega jezika, velik poudarek je bil namenjen varni rabi spleta in uporabi novih medijev za učenje in raziskovanje. Učitelji so v sklopu projekta izmenjali ideje, dobro prakso pri uporabi novih tehnologij s poudarkom na učenju učencev z novo tehnologijo. Poseben pomen je dobil projekt v času pandemije COVID-19, saj je podprl delo učiteljev v času zaprtja šol. Sodelujoči učitelji so si tako pomagali pri učenju na daljavo ter iskali učinkovite rešitve za poučevanje na daljavo.
Projekt je bil ustrezno vpet v kurikul in medpredmetno zasnovan, vključeval je predmete tuj jezik, računalništvo. Učenci so s pomočjo projektnega dela krepili medkulturne, socialne ter digitalne kompetence. 
Projekt odlikuje zelo dobra komunikacija in interakcija med projektnimi partnerji, tako na nivoju učencev kot učiteljev (forumi, videokonference, TwinSpace). Projekt je namenil posebno pozornost ozaveščanju učencev o temah e-varnosti. Učenci so bili v veliki meri aktivno vključeni v projektne aktivnosti npr. glasovanju, pripravi skupne zgodbe, pesmi. V projektu je bil uporabljen zelo širok nabor inovativnih IKT orodji, primernih za starostno skupino vključenih učencev. Orodja so bila zelo dobro vključena v aktivnosti projekta in so pripomogla v veliki meri k sodelovalnemu delu na daljavo vseh sodelujočih:  genially, padlet, linoit, Kahoot, quizlet, storyjump.
TwinSpace je zelo dobro zasnovan in ponuja vse potrebne informacije o poteku in izvedbi projekta. Projekt vsebuje zelo dober plan aktivnosti s časovnico. Iz spletne učilnice je jasno razvidno, da je bil načrt aktivnosti ustvarjen sodelovalno, projektne naloge pa so bile ustrezno, enakomerno porazdeljene med projektnimi partnerji. Učenci slovenske šole so ustrezno vpisani v TwinSpace.
Projekt zelo dobro vključuje mednarodno mešane ekipe učencev v projektne aktivnosti. Vse je zelo dobro podprto z dokumentacijo v TwinSpaceu. Rezultat njihovega sodelovalnega dela je e-knjiga, skupna pesem. Poleg tega je bila spletna učilnica TwinSpace prepoznana kot odličen prostor za učenje in šolo od doma.
Evalvacija projektnih aktivnosti je zelo dobro izvedena, na ravni učencev in učiteljev.

(Skupno 46 obiskov, današnjih obiskov 1)