Dragi učenci, spoštovani starši!

V teh negotovih časih iščemo na šoli najboljšo rešitev glede prihodov in odhodov učencev ter glede organizacije znotraj šole.

Da bi sledili smernicam NIJZ ter zagotovili varnost učencev in delavcev šole vas seznanjamo z nekaterimi spremembami dela na šoli.

PRIHODI UČENCEV V ŠOLO

OD 5.30 DO 7.30

JUTRANJE VARSTVO (VHOD številka 2) – učenci, ki prihajajo v JV, lahko pridejo v šolo do 7.30 in počakajo v avli šole. Če pridejo kasneje, počakajo na označenih mestih pred šolo.

VOZAČI (VHOD številka 2) – učenci od 6. do 9. razreda, ki se v šolo pripeljejo s šolskimi prevozi,  gredo v učilnico številka 9, po pouku na prevoz počakajo v šolski avli.

OD 7.30 DO 8.10

 • 1.razred (VHOD številka 2) – učence pri vhodu takoj prevzamejo dežurni učitelji in jih odpeljejo v matično učilnico.
 • 2. do 4. razred (VHOD številka 2) – učenci počakajo pred šolo na označenih mestih.
 • 5. do 9. razred (VHOD številka 1) – učenci počakajo pred šolo na označenih mestih.

Zaradi vzdrževanja higiene v učilnicah učenci 1., 2. A, 3. razreda od srede, 9. 9. 20202, NE BODO vstopali v učilnice z zadnje strani šole!

POMEMBNO: Učenci, ki niso v jutranjem varstvu oziroma vozači, prvošolčki in tisti, ki imajo  pouk ob 7.30, naj ne prihajajo v šolo pred 8.00.

Učenci, ki čakajo na pouk na označenih mestih pred šolo, morajo upoštevati varnostno razdaljo (1,5 m–2 m).

Zaradi upoštevanja varnostnih in higienskih ukrepov starši otroka za oddelke jutranjega varstva predate učitelju pri vhodu številka 2, prav tako ga tam prevzamete po podaljšanem bivanju.

ODHOD IZ ŠOLE

Po OPB bo učitelj pospremil učenca do vhoda ob uri, ki ste jo navedli v prijavi (13.30, 14.20, 15.10, 16.00). Če želite, da pride iz OPB ob spremenjeni  uri, otroku to napišite v beležko ali pokličite na eno od navedenih številk:

OPB  1. razred051 241 554
OPB 2. razred051 241 548
OPB 3. razred051 241 550
OPB 4. in 5.razred051 241 540
Pameče-Troblje051 240 551

VOZAČI

NIJZ je 28. 8. 2020 izdal priporočila za izvajanje šolskih prevozov. Več si lahko preberete na povezavi https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/os_organizirani_prevozi.pdf,

tu pa povzemamo najpomembnejše:

 • šolski prevoz uporabljajo le zdravi učenci,
 • med vožnjo obvezno uporabljajo zaščitno masko,
 • pred vstopom v vozilo in ob izstopu si razkužijo roke,
 • čim manj se dotikajo površin v vozilu,
 • po možnosti uporabljajo vedno isti sedež,
 • na vozilo vstopajo v primerni medsebojni razdalji,
 • upoštevajo navodila šoferja in nadzornih oseb,
 • z enim prevozom se lahko pelje samo toliko oseb, kot je sedežev.

Prevozniki so nam zagotovili, da bodo upoštevali vsa higienska priporočila in vozila tudi primerno razkuževali.

Kjer sta dva privoza in dva odvoza morajo učenci obvezno uporabiti tistega, ki jim ga je določila šola.

Glede na vse navedeno priporočamo, da kjer je mogoče, učenci za prihod v šolo uporabijo kolo ali pridejo peš (razdalja pod 2 km in varna cesta) ali jih pripeljete sami z lastnim vozilom.

Vozni red šolskih prevozov ostaja enak kot v lanskem šolskem letu, zaradi usklajevanja pa ga še spreminjamo in bomo o morebitnih spremembah učence obvestili individualno. Lahko si ga ogledate na naslednji povezavi VOZNI RED ZA ŠOLSKO LETO 2020-21docx 

Trudimo se, da bi prevoze organizirali tako, da bi čim manj učencev moralo na prevoze zgodaj in da bi čim prej lahko odšli domov.

HIGIENSKI UKREPI

Za učence, delavce šole in zunanje obiskovalce je v skupnih prostorih šole obvezno nošenje zaščitnih mask. V šoli bomo zagotovili varno učno okolje in upoštevanje varnostnih ukrepov za preprečitev širjenja okužbe s Covid-19.

Navodilo NIJZ 12. do 18. 10. 2020 do vključno 5. leta: uporabe mask ne priporočamo. 6–11 let: priporočamo uporabo mask skladno s splošnimi priporočili, od vključno 12. leta naprej: priporočamo uporabo mask skladno s splošnimi priporočili ŠOLSTVOUčenci v učilnicah ne uporabljajo mask znotraj matičnega oddelka.V skupnih prostorih uporabo mask priporočamo.

Več priporočil o nošenju mask si lahko prberete na naslednji povezavi https://www.nijz.si/sl/priporocila-za-uporabo-mask-v-casu-sirjenja-okuzbe-s-sars-cov-2

V upanju, da bomo ostali zdravi, vas lepo pozdravljamo.

Nada Duler, ravnateljica

(Skupno 47 obiskov, današnjih obiskov 1)