Šolska skupnost povezuje učence, rešuje težave, sprejema, gradi in snuje ideje. Vodi nas skupna misel o spoštovanju osebnosti posameznika. Skupaj načrtujemo cilje, jih uresničujemo in prispevamo k boljšemu počutju.

Splošne naloge:

 • »povezovanje« (v skladu s priporočili NIJZ) oddelčnih skupnosti na šoli,
 • izvolitev predsednika/ce šolske skupnosti,
 • izražanje mnenj in oblikovanje predlogov,
 • spremljanje uresničevanja pravic in dolžnosti učencev in opozarjanje na kršitve le-teh,
 • ustvarjanje možnosti medsebojnega strpnega in ustvarjalnega dialoga med učenci samimi, med učenci in učitelji ter drugimi delavci šole,
 • sodelovanje na otroškem parlamentu,
 • oblikovanje zavesti, da prav vsak posameznik pripomore k oblikovanju življenja in dela na šoli, sodelovanje
 • aktivno sodelovanje in izvajanje različnih dejavnosti v okviru vzgojno-izobraževalnega dela
 • dežurstva (v tem šolskem letu so zaradi Covid-a omejena oz. odsvetovana).

Program dela v šolskem letu 2021/22

MESEC PREDVIDENE NALOGE
SEPTEMBER / OKTOBER
 • Sestanek vseh predstavnikov šolske skupnosti – pregled hišnega reda in predstavitev programa dela šolske skupnosti.
 • Izvolitev predsednika in podpredsednika šolske skupnosti.
 • Pravila dežuranja učencev na šoli. (letos pod pogoji in priporočili NIJZ – v začetku šolskega leta dežurstev ne bo).
 • Sprejem obiskovalcev šole in odnos do njih (omejen dostop zunanjih obiskovalcev – PTC pogoj).
 • Skrb za čisto okolico (pod pogoji NIJZ).
OKTOBER
 • Teden otroka – različne aktivnosti.
 • Sprejem prvošolčkov v šolsko skupnost (po razredih).
 • Priprave na šolski in občinski parlament – aktivnosti pri urah oddelčne skupnosti.

 

NOVEMBER
 • Medsebojni odnosi, prijateljstvo, solidarnost. Razvijanje socialnih veščin.
 • Mesec preventive.

 

 

DECEMBER
 • Veseli december – glasba med odmori v razredih.
 • Praznovanja po oddelkih.

 

JANUAR
 • Šolski parlament na temo Moja poklicna prihodnost (nadaljevanje teme iz preteklega šolskega leta).
 • Srečanje z ravnateljico.
FEBRUAR
 • Organizacija in sodelovanje na občinskem parlamentu.
 • Poročanje o počutju na šoli in analiza vzgojno-izobraževalnega dela ob polletju.
MAREC / APRIL
 • Pobude in vprašanja rešujemo skupaj z ravnateljico.
MAJ / JUNIJ
 • Ovrednotenje dela v tekočem šolskem letu in analiza počutja na šoli ob koncu šolskega leta.
 • Predlogi za naslednje šolsko leto.

 

(Skupno 259 obiskov, današnjih obiskov 1)